Pregled izvještaja
Kategorija ustanove
Ustanove
Period
Pretraga po općinama
Pretraga po administrativnom nivou ustanove
UstanovaPeriodBroj zaposlenihBudžetDetaljnijeUstanova JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 250.269.832,00 KM DetaljnijeUstanova JU OŠ IVO ANDRIĆ BANJA LUKA Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 233.529.955,00 KM DetaljnijeUstanova UNIVERZITET U SARAJEVU Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 176.327.229,00 KM DetaljnijeUstanova JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 153.468.900,00 KM DetaljnijeUstanova JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU Period 2022 Broj zaposlenih 160 Budžet 147.057.750,00 KM DetaljnijeUstanova JZU SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 135.837.247,52 KM DetaljnijeUstanova JZU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 80.020.300,00 KM DetaljnijeUstanova UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 74.097.393,00 KM DetaljnijeUstanova JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO Period 2022 Broj zaposlenih Budžet 58.841.000,00 KM Detaljnije
Broj redova
1 / 312
1 - 9od2807