O projektu

U Bosni i Hercegovini ne postoji zvanični registar javnih ustanova, te su informacije o njihovom radu i upravljanju teško ili gotovo nikako dostupne građanima. Iako su sredstva koja se izdvajaju za njihov rad značajana, javnost nije upoznata sa tim koliko tačno u BiH ima javnih ustanova, sa kojim budžetima raspolažu, koliko je osoba zaposleno u njima niti kolike naknade primaju direktori, odgovorna lica i članovi upravljačkih organa javnih ustanova u Bosni i Hercegovini.

U cilju postizanja veće transparentnosti i učešća javnosti u praćenju rada javnih ustanova, Transparency International u BIH (TI BiH) je otpočeo proces prikupljanja, evidentiranja i objavljivanja podataka o upravljačkim strukturama, broju zaposlenih i budžetima kojima raspolažu javne ustanove u BiH.

Podaci i stranica "Baza javnih ustanova" vlasništvo su Udruženja za borbu protiv korupcije "Transparency International" u BiH, a isti su nastali kao rezultat projekta "Transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama" koji je podržan od strane National Endowment for Democracy.