Pregled izvještaja
Kategorija ustanove
Ustanove
Period
Pretraga po općini sjedišta ustanove
Pretraga po administrativnom nivou ustanove
UstanovaPeriodBroj zaposlenihBudžetDetaljnijeUstanova UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS Period 2021 Broj zaposlenih 3220 Budžet 250.510.000,00 KM DetaljnijeUstanova UNIVERZITET U SARAJEVU Period 2021 Broj zaposlenih 2824 Budžet 189.414.033,00 KM DetaljnijeUstanova JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA Period 2021 Broj zaposlenih 2631 Budžet 148.060.290,00 KM DetaljnijeUstanova JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE Period 2021 Broj zaposlenih 3379 Budžet 133.101.835,93 KM DetaljnijeUstanova JZU SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR Period 2021 Broj zaposlenih 2419 Budžet 113.929.250,00 KM DetaljnijeUstanova JZU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Period 2021 Broj zaposlenih 2074 Budžet 78.798.000,00 KM DetaljnijeUstanova JZU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Period 2021 Broj zaposlenih 1726 Budžet 72.180.000,00 KM DetaljnijeUstanova JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO Period 2021 Broj zaposlenih 126 Budžet 55.087.420,00 KM DetaljnijeUstanova JZU OPĆA BOLNICA PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ Period 2021 Broj zaposlenih 854 Budžet 48.837.685,00 KM DetaljnijeUstanova UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Period 2021 Broj zaposlenih 1370 Budžet 47.016.600,00 KM Detaljnije
Broj redova
1 / 151
1 - 10od1508